Tóth Ferenc (Bácstopolya, 1940–Bács, 1980)

folklorista. Az újvidéki egy.-en magyar nyelv és irodalom szakon tanári oklevelet (1964), az ELTE Folklór Tanszékén bölcsészdoktori címet szerzett (1975). Gimnáziumi tanár Bácstopolyán (1965–1970), az újvidéki Hungarológiai Intézet asszisztense (1970–). Szűkebb kutatási területe volt a jugoszláviai magyarok népköltészete és szokásvilága. Tanulmányai jugoszláviai folyóiratokban és újságokban jelentek meg. Szépirodalmi munkásságot is folytatott. – F. m. néprajzi érdekűek Kálmány Lajos nyomában. Az észak-bánáti népballadák élete (Újvidék, 1975); Topolya és környéke népballadái (Újvidék, 1981).

Tóth Ferenc

Tóth Ferenc