többszólamúság, polifónia

szigorú értelemben két vagy- több önálló dallamnak egyszerre megszólaltatása összefüggő egésszé. A népzenében tágabb értelemben többszólamúságnak vesszük a → bordunkíséretes éneket vagy a párhuzamos tercekkel, kvintekkel kísért dallamot is; csak a → heterofóniával teszünk kivételt.