tök

1. (lat. Cucurbita pepo var. oblonga) zöldségnövény. Ismertebb elnevezései még: úritök, főzőtök, étkezési tök, spárgatök. A tök mo.-i termesztése máig kis területen, elsősorban veteményes kertekben folyik. Gyors fejlődése miatt gyakran elő- vagy utóveteményként vetik. Legjelentősebb termőhelye a D-hevesi zöldségtermesztő táj, Csány környéke. Nagyobb mennyiségben termesztik még a Duna–Tisza közén és nagyobb városaink zöldövezetében. – Öshazája Közép-Amerika. Termesztésbe vételének kezdetéről, európai elterjedéséről, valamint mo.-i megjelenéséről keveset tudunk. A 16. sz.-ban került Európába és valószínűleg hazánkban viszonylag korán megkezdődött a termesztése. Jelentős azonban nem lehetett, mert csak az utóbbi évtizedek városi táplálkozásában kapott nagyobb szerepet. Lippai János Posoni kert c. művében (1664) ismertette magyar nyelven először termesztését és leírta több fajtáját. – Irod. Pável Ágoston: Töktermelés Szalafőn (Ethn., 1949). – 2. → lopó