töltelékbor, töltelék

borbírói számadásokban gyakran szereplő tétel. A kocsmákra kiadott seprős bor lefejtése után a hordót ismét tele kellett tölteni, hogy meg ne romoljon a bor. Erre a természetes apadás miatt is szükség volt. A pótlásra elhasznált bormennyiséget nevezték töltelékbornak. Erre a színbor 3–4%-át számították. (→ még: csaplár) – Irod. Zoltai Lajos: Debreczen a török uralom végén (Bp., 1905).