Török Károly (Hódmezővásárhely, 1843–Hódmezővásárhely, 1875)

tisztviselő, költő, folklórgyűjtő. Szegénységében sokáig kanász volt, későn, 1859–67-ben végezte a gimnáziumot, majd Pesten a jogot. Gyulai Pál gyermekeinek nevelője, később Arany László pártfogoltjaként a Földhitelintézet tisztviselője volt. Korában szokatlan teljességgel és pontossággal gyűjtötte már ifjan, 1865-ben szülőföldjének népköltési szövegeit és szokásait. Írt verseket is. – F. m. Csongrádmegyei gyűjtés (Magy. Népköltési Gyűjt. II., Pest. 1872); Török Károly munkái (Szeged, 1876). – Irod. Kiss Lajos: T. K. (előbb Hódmezővásárhely, 1939; majd Vásárhelyi kistükör, Bp., 1964); Tárkány Szücs Ernő: T. K. (Tiszatáj, 1955).

Török Károly szerkesztésében megjelent könyv címlapja

Török Károly szerkesztésében megjelent könyv címlapja