törvénybíró

városban vagy községben a tanács vagy elöljáróság azon tagja, aki a feudális időkben a lakosság között felmerült vitás polgári peres ügyekben és büntető ügyekben ténylegesen ítélkezett. (→ még: bíró)