tradicionalizmus

a → hagyományokhoz ragaszkodás pusztán azért, mert hagyományok. Ez az érzés a törzsi és népi társadalmakban igen intenzív, ezért számos társadalomfejlődési tipológiában az egyik olyan jegy, amely az említett társadalmakat a történelmileg őket követőktől elválasztja. A tradicionalizmus azonban minden társadalomban jelen van valamilyen mértékben, ez a társadalmak és kultúrák folyamatosságának egyik biztosítója, ezért meglétére vagy hiányára nem építhető társadalmi tipológia, csupán valamilyen társadalmi formációban betöltött relatív szerepére. – Irod. Weiss, R.: Volkskunde der Schweiz (Erlenbach– Zürich, 1946); Kroeber, A. L.: Anthropology (New York, 1948).