travesztia <olasz travestire ’átöltöztetni’>

a → szatíra egyik változata, amely a gúny tárgyává tett eredeti alkotás tartalmát megőrzi, de formáját megváltoztatja (szemben a paródiával, ahol a tárgy változik meg és a forma marad változatlan). A folklórban ritka jelenség, mivel viszonylag nagyfokú tartalmi és formai tudatosságot tételez fel, a paródiánál ritkább. Ismert viszont trágár jellegű travesztia, ill. a gyermekfolklór több terméke tekinthető travesztianak. A farsangi szokások és általában az előadásszerű szerepcserével járó folklór műfajok keretében szokásszerű travesztia figyelhető meg. (→ még: gúny, → humor) – Irod. Jolles, A.: Die literarischen Travestien (Blätter für deutsche Philologie, 1923); Turóczi-Trostler József: Fenékkel felfordult világ (Bp., 1942); Hempel, W.: Parodie, Travestie und Pastiche (Germanisch-Romanische Monatsschrift, 1965).