tretina

az erdélyi román jobbágyok egyik, állatban fizetett adóneme volt. Maga a szó román eredetű és ’három éves’-t jelent; ami eredetileg nyilván a beszolgáltatandó állat korára vonatkozik. A tretina úrbéri, ill. földesúri adóösszeírásokban gyakran, de helyenként igen változó tartalommal szerepel; így a nagyjószág, ill. gazdaságok után járó adó mellett előfordul, hogy a juhok után juhval fizetett adót is tretinának nevezték (másutt ez a sztronga-adó). Mint a legtöbb állatadónemet, a későbbiekben a tretinat is pénzben váltották meg (1570-ből való iratban: pro tredina dant den. 25: pro tredina dant vitulum unum). – Irod. Ila Bálint: Die Walachensteuer Tretina (Viehwirtschaft und Hirtenkultur, Bp., 1969).