Tudományos Gyűjtemény

az első tartós életű, jelentős magyar tudományos folyóirat. Havonta egyszer jelent meg Pesten 1817–1841 között. Különféle tudományágakból egyaránt közölt természet- és társadalomtudományi cikkeket és tanulmányokat. Irodalmi melléklete Vörösmarty Mihály, Toldy Ferenc és Bajza József vezetésével a polgárosuló magyar irodalom központi lapjává tették. A 1817. I. kötetében jelent meg a palócok ismertetésére fölhívó írás, amely a magyar néprajzi, ill. táji csoportok kutatásának kezdetét jelenti. 1819-ben Szeder Fábián tanulmánya ennek a pályázatnak a szellemében készült. Ez az első nagyobb, önálló magyar néprajzi tanulmány, amely egy táji csoportot ír le. 1822-ben a Tudományos Gyűjteményben jelent meg Csaplovics János néprajzi vázlata a korabeli Mo. népeiről és nemzetiségeiről, majd 1828-ban Kossits József tanulmánya a vendekről. A Tudományos Gyűjtemény igen sok cikke és tanulmánya tartalmaz értékes néprajzi adatokat, különösen a sorozatban megjelent táj-, megye-, vidék-, járásismertetések.

A Tudományos Gyűjtemény első kötetének címlapja

A Tudományos Gyűjtemény első kötetének címlapja