túrtáncok

összefoglaló elnevezéssel jelölte a nép ÉK-Mo.-on (Szatmár, Nyírség) a → tánciskolákban tanult polgári társastáncokat. Az elnevezés a francia tour szóból származik. A fogalma alatt a táncmesterek meghatározott irányba haladó, a terem középpontja körül forgó, kötött szerkezetű táncokat értettek (→ keringő, → mazurka, → polka stb.). A Nyírség északi részén félreértve „túltánc”-nak nevezték. – Irod. Róka Pál: A táncművészet tankönyve (Bp., 1900); Pesovár Ferenc: Táncmesterek a szatmári falvakban (Tánctud. Tanulm., 1959–1960, Bp., 1960).