tustoló, tustolás, tust

az → ugrós táncfajta Solt-vidéki változata, a Kalocsa-vidéki mars (→ induló) és a Galga-vidéki → pajtástánc közvetlen rokona. Az egyszerű formakincsű – 2–3 tagú – és ritmusú –, motívumokból álló táncot ma már főként indulózenékre járják párosan, körben s főként lakodalmi menettáncként. A tánc neve a tus ’zene’ és duska ’áldomás’ szócsaládok jelentésköreinek keveredése útján keletkezhetett. (→ még: dus) – Irod. Lugossy Emma: 77 leánytánc (Bp., 1952); Martin György–Pesovár Ernő: Determination of motive types in dance folklore (Acta Ethn., 1963).

Tustoló (Sári, Pest m.)

Tustoló (Sári, Pest m.)