tűzálló agyag

olyan agyag, amely nem olvad meg, ha 1600 °C fölött égetik. A paraszti háztartás főző- és sütőedényeinek alapanyaga. A történeti Mo. területén az Alföldet körülvevő hegyvidéken található a legjobb minőségű tűzálló agyag. Legjelentősebb lelőhelyei: a Vértesben Csákvár, Csákberény, Zámoly, Gánt: Bars megyében Poltár. Az ország keleti vidékén Nagybánya, Rév; a Ny-Dunántúlon Vas megye. Az I. világháború előtt a legtöbb tűzálló edényt a Gömör megyei fazekasok készítették (→ fazék). – Irod. Mattyasovszky J.–Petrik L.: Az agyag-, üveg-, cement- és ásványfesték iparnak szolgáló magyarországi nyersanyagok részletes katalógusa (Bp., 1885); Kresz Mária: Fazekas, korsós, tálas. Néhány szempont fazekasközpontjaink kutatásához és összehasonlításához (Ethn., 1960).