tüzérnóta, tüzérdal

a katonadal válfaja, a tüzérségnél szolgált legények életéről, érzelmeiről szóló ének. Aránylag keveset ismerünk belőlük, azok sem mind különíthetők el határozottan és nem sokat árulnak el e fegyvernemről. Legkorábbi típusai 1848-ban vagy közvetlenül utána keletkeztek (– Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva; – Magyarország körös-körül füstölög. Kossuth Lajos szent ágyúja mennydörög...), még nem igazi tüzérnóták. A Gál–Egressy-féle Petőfi-utánzat (– Mi piroslik ott a síkon távolban ...) Tüzéri temetés (Honvédtüzér temetése) címmel fél évszázadon át népszerű volt, egyes helyeit (– Ágyú helyett koporsót visz a szekér; – Nincs harangszó, csak pár ágyúdörrenés ...) más fegyvernemek is átvették. Thaly Kálmán 1862-ben → koldusénekként hallotta a → Rákóczi-nótával keverve. A tüzérnóták többsége egyetlen szó cseréje révén különbözik a többi fegyvernemétől (– Szépen szól a kis pacsirta hajnalba, Öreg tüzér az ágyában hallgatja...); → huszárnótát alakítottak át legszívesebben (– Házunk előtt mennek el a tüzérek; – Nyíregyházi fedeles, bádogból a teteje, Hatos tüzér a lovát most vezeti befele ...). A → szerelmi dalok egy részét pedig közvetlenül alakították át (– De jó a tüzérnek! Ha van is panasza, akad, aki meghallgatja...). – A többi fegyvernemnél egy árnyalattal hetykébb tüzérnóták között van kérkedő (– Szép élete, szép élete van a magyar tüzérnek; Hét országon, hét vármegyén mindig róla beszélnek...); kevés dal szól a kiképzésről, az ágyúról (– Tíz és feles könnyü tarack tüzelőállásban; Közeledben sosem áztam-fáztam...), és szerelmi dalokkal fonódnak össze (– Az ágyúnak a kereke de fényes! Rajta ülnek negyvennégyes tüzérek. Ne sírjatok, simongáti lányok, Visszajövök még hozzátok! ...). A → csatadalokban egyik fő motívum az ágyú, ágyúdörgés és maga a tüzér is szerepel (Andrásfalva körös-körül füstbe van. Magyar tüzér rézágyúja benne van; – Szól az ágyú, ropognak a fegyverök, Most tudni mög, kik a magyar tüzérök!...). E dalok is leggyakrabban a halállal (– A csillagok fekete gyászt viselnek, A tüzérök mind Istenhö készülnek ...) és a temetéssel (– Diófából nem csinálnak koporsót, A tüzérnek nem írnak búcsúztatót...) foglalkoznak; ezeket rendszerint más fegyvernembeliek is éneklik.