ungareszka, ungarescha

a 16–17. sz.-i magyar vagy magyaros tánczenei darabok összefoglaló elnevezése. Az ungareszkák a német, olasz, francia és lengyel kéziratos orgona-, citera- és lanttabulatúrákban (J. Lublin 1540, W. Heckel 1562, B. Jobin 1573, B. Schmid 1577, J. Paix 1583 stb.) különböző neveken (ungerischer tanz, saltarello ongaro, passamezo ongaro, heiducken dantz, hayducky) szórványosan tűnnek fel s a 17. sz.-tól a mo.-i forrásokban is (Kájoni-. Vietorisz-kódex, Lőcsei- és Stark-féle virginálkönyv) megjelennek chorea hungarica, saltus hungaricus stb. néven. Legáltalánosabb vonásaik: a tetrapodikus dallamsorokból felépülő periodikus szerkezet (A AvB Bv), a vágáns-kanásztánc és a sapphikus ritmus, valamint a dudazene hatását mutató dallammotivika és harmóniavilág. Az ungareszkák szervesen kapcsolódnak a korabeli Ny-európai és szomszédnépi táncdallamokhoz. A 18. sz.-i tánczenei emlékek (Lányi Eleonóra, Szirmai-Keczer, Apponyi, Barkóczy, Linus stb. gyűjtemények) arról tanúskodnak, hogy az ungareszka-hajdútánc stílus további fejlődése során a verbunkos zene egyik forrásává vált. (→ még: kanásztánc, → tánczene) – Irod. Szabolcsi Bence: Tanzmusik aus Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert (Bp., 1970).

Ungarezka (J. Paix 1583)

Ungarezka (J. Paix 1583)