ELŐSZÓ


Szülőfalunkat, lakóhelyünket csak akkor tudjuk igazán szeretni és értékelni, ha ismerjük múltját. Ránk is vonatkozik az a közismert mondás: "Ha valaki nem tudja honnan jött, akkor nem tudja hová megy, mivel nem tudja hol van." A kezünkben tartott könyv éppen ebben van segítségünkre, a szülőföld hiteles dokumentumok alapján megírt történetéből megtudhatjuk honnan jöttünk, őseink egymást váltó generációi hogyan éltek, gazdálkodtak, szorgalmukkal miként formálták a falu arculatát.

A községünkben élő családok egy részének ősei - a feltárt források szerint - már a 17. században a községben laktak. Néhányan a török háborúk idején elpusztult Kiscsitárból települtek ide. Történeti múltjuk bizonyítja, hogy több évszázadon át ragaszkodtak szülőfalujukhoz, pedig sorsuk nem volt könnyű, fennmaradásukért keserves küzdelmet kellett vívniuk, akár jómódú gazdák, akár a nincstelen zsellérek vagy Gárdonyban lakó cselédek társadalmi rétegéhez tartoztak.

Az utóbbi évtizedek gazdasági-társadalmi változásai számos családot a szülőföld elhagyására kényszerített. A biztosabb megélhetés reménye miatt, talán végleg elköltöztek a faluból. Az ő részükre kapcsot jelenthet e könyv a szülőfölddel, hiszen elolvasva a múlt megismerésén kívül, a gyermekkori emlékek, az egykor erős családi kötelék felidézésében, megőrzésében is segítséget nyújt.

A község jelenlegi lakóinak, az itt született, de már máshol élőknek ajánlom ezt a könyvet, abban a reményben, hogy múltunk megismerése erősíteni fogja a szülőföld iránti szeretetet és tiszteletet.

Csitár, 1999 május

Huszár Ferenc
polgármester 


A község története megírásának gondolata az 1990-ben megválasztott képviselőtestületben fogalmazódott meg. Az adatgyűjtés megkezdését, a történeti múlt megírását az 1994-ben, a megjelentetését pedig az 1998-ban megválasztott képviselőtestület határozta el. Úgy gondoljuk, álljon itt emlékezetül azoknak a képviselőtagoknak a neve, akik szavazatukkal, lelkes támogatásukkal e könyv megszületését elősegítették:

1990: Huszár Ferenc polgármester
          Dr. Ferenczi György, Gál László, Gyalog József, Horváth József, Zsembe Ottó.
1994: Huszár Ferenc polgármester
          Dr. Ferenczi György, Horváth József, Komjáti István (alpolgármester),
          Várkonyi Attiláné, Zsembe Ottó.
1998: Huszár Ferenc polgármester
          Horváth József, Komjáti István (alpolgármester), Molnár Istvánné,
          Szörös Mátyás (kisebbségi képviselő), Tóth Albert, Várkonyi Attiláné.