TARTALOMJEGYZÉK


ELŐSZÓ
A KÖZSÉG CÍMERE ÉS LEÍRÁSA
SÉTA A KÖZSÉGBEN   
A KÖZSÉG TÖRTÉNETE A 17. SZÁZAD VÉGÉIG  
         Nagycsitár lakosai
         Kiscsitár lakosai      
         Kiscsitár elnéptelenedése és megszűnése
         A község földesurai a 17. században
         Porták, jobbágytelkek a 17. században
         Gárdonypuszta
URADALOM
A PARASZTSÁG
         Úrbéri viszonyok
         Jobbágyfelszabadítás és tagosítás
         A lakóház és berendezése
         Csitár népviselete
NÉPMOZGALMI ADATOK
         Lélekszám
         Születés
         Névadás
         Házasság
         Halálozási adatok
ISKOLA
TEMPLOM
A CSALÁDOK TÖRTÉNETE
         Ádám
         Antal
         Bárány
         Bernáth
         Bozány
         Csábi
         Csikány
         Czele
         Czigura
         Fülöp
         Gál
         Gurman
         Gyalog
         Herczeg   
         Holman
         Komjáthy
         Pénzes
         Sebők
         Sipos
         Szekács
         Szenográdi
         Tóth
DOKUMENTUMOK, KÉPEK CSITÁR TÖRTÉNETÉBŐL  
JEGYZETEK