amatőrszínjátszás

a hivatásos színjátszáson kívüli, nyilvános színpadi előadásokat létrehozó műkedvelő tevékenység, melynek alkotói szabadidejükben, közönségük szórakoztatására és művelődésére állítanak színre színpadi produkciókat. A hivatásos polgári színjátszás kialakulása előtti időszakban nemesi műkedvelők (→ kastélyszínház) és kollégiumi diákok (→ iskolai színjáték) adtak elő drámákat és operákat. A hivatásos színészet létrejötte után az amatőrszínjátszás funkciója megváltozott. A vándor- és állandó társ.-ok által ellátatlan területeken elégítette ki a közönségigényeket (pl. polgári műkedvelők, parasztszínházak), ill. teret adott az önművelésre. A 19. sz. második felétől városon és falun különböző társadalmi csoportok önszerveződő egyesületei (iparoskörök, keresztény legényegyletek, munkás önképző- és olvasókörök, szociáldemokrata pártszervezetek, szakszervezeti csoportok, diákszínjátszó-körök stb.) folytattak amatőrszínjátszó tevékenységet. Az amatőr- és diákszínházak Mo.-on az 1970-es években élték virágkorukat, hozzájárulva a hivatásos színjátszás forma- és eszközkészletének megújításához. – Ir. Dömötör T.: A színjátszás funkciója falun (1960); Bácskay M.: Diákszínpad és diákszínjátszás (1974).