ausztráliai magyar színjátszás

a második világháború utáni években számbelileg megnövekedett a m. bevándorlók száma. Több nagyvárosban műkedvelő társaságok alakultak. Az első m. hivatásos színtárs. 1951-ben Sydneyben alakult Thália néven. A színház angol neve: Blue Danube Theatre Co., ig.-i pedig Tóth György és Kulifay Tamás. Rend.-i Turóczy Gyula, Szabó Zoltán. Zenei vez. Dolecskó Béla. Tagok: Deák Klári, Evelyn Rivera, Szamossy Lici, Szentteleki Gyula, Szabó Zoltán, Török Ilona, Ladomerszky Klára, dr. Very Endre, Auer Vilmos, Cigány Panna, Kerekes János, Gallovics Sándor, Stiffer Miklós, Vass Hédi, Ladomerszky László, majd később csatlakozott hozzájuk a kiérkező Türk Berta és Borbély Magda. Tevékenységüket Ady-esttel kezdték, majd előadták a Tabáni orgonák c. operettet, Vaszary János: Paprikás csirke c. bohózatát. Türk Berta több egyéni műsort is bemutatott. A másik nagyobb magyarlakta centrum Melbourne. Itt Csepelyi Rudolf költő 1951-ben megalapította a Madách Irodalmi Kört. 1953-ban előadták Madách Imre: Az ember tragédiáját (rend.: Csepelyi Rudolf, Éva: Kondor Jánosné, Lucifer: Radnai László volt). Az 1960-as évek elejétől Ruttkay Arnold színdarabjaival, verseivel és egy.-vel bejárta Ausztráliát. A hetvenes évek elején Melbourne-i Magyar Színház néven alakult m. társ. Színészek: Gyapjas János, Deák Júlia, Ritoók Kovács László, Fajt Anni, Gyapjas István, Körmöczy Péter, Vállay Zsuzsa voltak. 1959-ben Sydneyben Magyar Kabaré Revüszínház is volt. A források hiányában azonban nem tudjuk, hogy ezek a m. színházi kezdeményezések meddig tartottak. Történetük feldolgozatlan. – Ir. Novák M.: Magyar kulturális élet Ausztráliában (Magyar Mérleg, II. Zürich, 1980).