akció (latin)

1. a színpadi mű cselekményének megvalósítása a színészi játék során; 2. szűkebb értelemben a cselekmény egy-egy mozzanatának színészi eszközökkel történő ábrázolása a szövegértelmezés alapján. Ilyen értelemben használatosak a helyettesítő, a szövegpótló, a hangsúlyozó és a kiegészítő akció kifejezések. Akció a → dikció is az arc- és testjáték, valamint a gesztusok mellett; 3. a hivatásos színészetet megelőző időben a cselekményes-párbeszédes, előadható művek elnevezése.