alakítás

1. a színészi alkotás folyamata, melyben a színész saját teste válik művészi objektummá, amikor a színpadi alakot hang, beszédmodor (dikció), arc- és testjáték, gesztusok révén, a maszk és a jelmez segítségével megjeleníti a próbák során a rend. segítségével kialakított szerepértelmezésnek megfelelően; 2. szűkebb értelemben a színikritika fogalomrendszerében egy színész szerepformálása az adott színpadi előadáson belül.