Állami Színházak Nyugdíjintézete

(1946–1949): 1946-ban alakult, székhelye Budapest, fenntartója a magyar állam volt. Tagjai lehettek az állami színházak – tehát a Nemzeti Színház és az Operaház – szerződtetett és kinevezett tagjai. Célja a tagok nyugdíjának, ill. özvegyi nyugdíjának biztosítása volt. Elnöke a Magyar Állami Operaház tagjaiból, alelnöke a Nemzeti Színház tagjaiból került ki. Mindkettőt a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezte ki, kinevezésük – az alapszabályok szerint – öt évre szólt. Az ügyeket az elnöki tanács intézte. A fizetési osztályba sorolást és a nyugdíj megállapítását a nyugdíjbizottság végezte.