állítópróba

a díszletjelzések, majd a díszletelemek színpadi beállításának, építésének és bontásának begyakorlására szolgáló alkalom, melyet a díszletmester, ill. a színpadmester és az ügyelő vezet.