Barcza Károly; Bartza

(?–?): színész. A jó orgánumú borbélylegény 1819–1922 között Kilényi Dávid társánál volt színész és súgó. Ezután visszatért eredeti mesterségéhez. F.Sz. Madróczi (Szentjóbi Szabó: Mátyás király választása); Ulászló (Weidmann–Czövek: Corvinus Mátyás); Kobut (Kisfaludy K.: A tatárok Magyarországban).