Bebel Színház

(1919): a kelenföldi laktanyában (Budaörsi út 51.) 1919. máj. 31-től aug. 3-ig működő színház. Ig.-ja Baróti Rezső, a társ. tagjai Turbók Rózsi, B. Medgyaszay Klári, Ferenczi Irma, Kelemen Ferenc, Budai Géza, Mándoki Ferenc, Szentes János, Erdélyi Mihály, Simon László, Vadnai János voltak. Műsorát elsősorban népszm.-vek – Szigligeti E.: A cigány, Tóth E.: A falu rossza, Szigeti J.: A vén bakancsos és fia, a huszár, Csepreghy F.: A piros bugyelláris – alkották. – Ir. Bebel Színház (Színházi Élet, 1919. 25. sz.).