Beöthy Zsolt

(Buda, 1848. szept. 4.–Bp., 1922. ápr. 18.): író, irodalomtörténész, esztéta, kritikus. Az MTA tagja (1877), a bp.-i tudományegyetem tanára (1878-tól). Színi bírálatainak legnagyobb részét mint a Nemzeti Hírlap (1878 őszétől 1879 nyaráig) s a Pesti Napló (1879 nyarától 1884-ig) kritikusa írta. Bírálatai és színészportréi nemcsak a m. drámairodalom, de színjátszásunk maradandó emlékei is. Nevezetes viták középpontjába került tragikumelmélete. F.M. Színműírók és színészek (1882); A tragikum (1885); Színházi esték (1895); Esztétika (1904–05). – Ir. Kéky L.: B. Zs. (1924).