Berzeviczy Vince, báró

(Daróc, 1781. márc. 16.–Kassa, 1834. ápr. 15.): színházvezető, mecénás. 1795-től teljesített katonai szolgálatot, és ezredénél tanult meg magyarul. A hagyomány szerint művésznéven éveken át színész volt Németországban, 1817-ben tért haza. 1829–1833 között a kassai színház ig.-ja és műv.-i vez.-je, aki a társ.-ot nemcsak tapasztalataival, hanem pénzével is támogatta. Harcolt a vándorszínészet modorosságai ellen, és sokat tett a színpadi társalkodás meghonosításáért. Vezetésével a kassai együttes az ország legerősebb társ.-a lett, magja a Nemzeti Színház első nemzedékének. 1833–34-ben a kassai kaszinó elnöke. Érdemeiért a Magyar Tudós Társaság 1832-ben tiszteleti tagjává választotta. – Ir. Dessewffy J.: Emlékbeszéd B. V. t. tag felett (Magyar Tudós Társaság évkönyvei III. Pest, 1838).