beszédtechnika

a színpadi beszéd fizikai hibátlanságának, érthetőségének, hajlékonyságának, alkalmazkodó képességének fejlesztését szolgáló alkalmazott fonetika. A beszédszervek fiziológiája, a légzéstechnika, a hangképzés, az artikuláció, a hangsúlyozás, a hanglejtés tudatos fejlesztését és alkalmazását lehetővé tevő gyakorlatokra épül. – Ir. Ascher O.: Beszédművészet. (1937); Nagy A.: A beszédtechnika vezérfonala (1947); Fischer S.: Beszédtechnika (1955); Fischer S.: A beszéd művészete (1966); Montágh I.: Nyelvművesség. A beszéd művészete (1990).