betét

1. a zenés színpadi mű (operett, népszínmű stb.) cselekményéhez szervesen nem kapcsolódó, többnyire nem a szerzők, hanem a színpadi konvenció által beemelt részlet, dal, zenei v. táncszám, mely a színpadi szituáció hangulati árnyalását v. a késleltetést szolgálja, ill. a nagyobb közönségsikert biztosítja (pl. népdalbetét); 2. prózai előadásban elhangzó zárt zene-, ének- v. táncszám.