Boér Sándor; Kövesdi

(?–?): színházvezető, drámaíró és fordító. Az 1790-es években az erdélyi Gubernium tisztviselőjeként műkedvelő színész, 1795-ben néhány hónapig a kolozsvári m. társ. ig.-ja. Bartsai Lászlóval az Erdélyi Játékos Gyűjtemény c. drámai antológia kiadója (Kolozsvár, 1793), itt három fordítását, egy dramatizálását és két eredeti művét közölte. 1827-ig 32 történelmi színművet készített, zömmel történetírói forrásmunkák dramatizálásával. Drámaírói hagyatéka lappang. – Ir. Bayer J.: B. S. kiadatlan történeti drámái (Ephk, 1887).