Bokréta

(1940): a jugoszláviai m. műkedvelők almanachja, 1919–1940 között szerkesztette és kiadta Farkas Frigyesné és Lichtneckert Margit (Szabadka, 1940). A jugoszláviai és az egyetemes m. színházi élet fontos dokumentuma a két világháború közötti időszakból, amikor a hivatalos m. nyelvű színjátszást a jugoszláv hatóságok nem engedélyezték. A Bokréta több mint 120 bácskai, bánáti, baranyai, szerémségi, szlavóniai, muraközi város, falu, tanyacsoport m. műkedvelői életéről adott számot, közölte – ha nem is a teljesség igényével – az egyesületek történetét, műsorát, ismertette a jelesebb műkedvelők és rendezők munkásságát, valamint számos fényképet, köztük előadásjeleneteket.