Bolyai Farkas

(Bolya, 1775. febr. 9.–Marosvásárhely, 1856. nov. 20.): színész, drámaíró. 1793-ban a kolozsvári református kollégium diákjaként fellépett a m. társ. néhány előadásán; a máj. 7- és 9-i előadás színlapja fennmaradt. A polihisztor érdeklődésű Bolyai, a marosvásárhelyi kollégium professzoraként 1817-ben publikálta Öt szomorú játékát, közülük hárommal részt vett az Erdélyi Múzeum drámapályázatán is. 1818-ban jelent meg A párisi per c. érzékenyjátéka. Két drámája, a Mohamed és a Kemény Simon Kisfaludy Károly drámaírói munkásságára is hatott. – Ir. Pándi P.: Úton B. F. drámáihoz (1989).