Bölöni Sándor

(Ploieşti, 1939. febr. 8.–Nagyvárad, 1982. aug. 12.): dramaturg, fordító. Nagyváradon érettségizett, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar–orosz szakán végzett. 1962-től 1977-ig Bukarestben az Előre c. újság belső munkatársa. Rejtélyes haláláig a nagyváradi Állami Színház m. tagozatának irodalmi titkára volt. Jelentős szerepet vállalt a pódium műfaj fellendítésében, több színdarabot fordított. Az Irodalmi Kerekasztal vezetője volt, amelynek összejövetelein a színház tagjai rendszeresen felléptek. Ion Baieşcu: A játék c. drámáját az ő m. fordításában játszották 1978-ban. Az Ady-centenáriumra román nyelvre fordította Ady Endre: A műhelyben c. színművét, amelyet a román tagozat színészei hangjátékként adtak elő a kolozsvári rádióban.