brazíliai magyar nyelvű színjátszás

a brazíliai magyar nyelvű színjátszás központja São Paulo városa, ahol mintegy 50 000 m. él. Az első m. színtársulatot 1933-ban Gáspár Iván (sz. 1892) alakította, de munkájáról nem sokat tudunk. A különböző m. egyesületek műkedvelő csoportjai 1927–1938 között több mint félszáz bem.-t tartottak, népszínműveket, operetteket és vj.-okat, de Gorkij: Éjjeli menedékhelyét és Herczeg Ferenc: Bizánc c. művét is előadták. Emlékezetes előadás volt a János vitéz (1933). A negyvenes évek végén az argentínai Magyar Színjátszó Társaság – későbbi nevén Dél-amerikai Magyar Színjátszó Társaság – rendszeresen vendégszerepelt Brazíliában. Egy átlag évadban Rio de Janeiróban két bem.-t, São Paulóban nyolcat tartottak. A háború után néhány színész végleg vagy ideiglenesen Brazíliában telepedett le. (Fábián Eszter, Szilassy László, Somkuthy Dezső, Hajmássy Miklós, Karády Katalin, Thury Gizella, Vátady Katalin, Odry László.) Szeleczky Zita, Vaszary Piroska önálló estekkel jelentkezett. Odry László műkedvelők bevonásával 1951-ben létrehozta a São Pauló-i Magyar Színjátszó Társaságot, amely két operettet és egy vj.-ot mutatott be. Továbbra is a Dél-amerikai Magyar Színjátszó Társaság vendégszerepelt rendszeresen 1954. márc. 27-ig – ekkor volt Hunyadi Sándor: Bors István c. darabjának bem.-ja. – A társ. ekkor kettévált. Páger Antal, Komár Júlia és Vaszary János már nem tértek többé vissza, Eszenyi Olga, Szilassy László, Cselle Lajos még 1955-ben is felléptek, bár időközben Hajmássy Miklós São Paulóban megalakította a Magyar Játékszínt, amely 1956. okt. 23-ig működött. (Pl. 1954-ben hat bem.-t tartottak!) Több kísérlet történt az állandó színjátszás fenntartására, kevés sikerrel. 1959-ben a Fészek Klub keretében előadták Vaszary János: Angyalt vettem feleségül c. darabját. Működött egy Múzsa nevű együttes is. – Ir. Kutasi Kovács L.: Magyar színjátszás Brazíliában (kézirat, London, 1984).