Budai Színkör

(1843–1937): budai nyári színház. 1838-ban Nötzl Fülöp temesvári és nagyszebeni német színig. teremtette meg, aki 1838–1843 között a Fő utca 341. sz. alatt az Osztrák Császárhoz címzett fogadóban játszott társ.-ával. 1843-ban Nötzl társult Huber Ignáccal, és egy faépületet építettek a színház számára a Horváth Kertben. 1870-ig németül játszottak, nevük Ofner Tagstheater in der Christinenstadt volt. 1861-ben m. nyelvű előadásokkal kísérleteztek a színkörben, ebben Molnár György vállalt jelentős szerepet, aki rövid ideig játszott itt társ.-ával. 1883-ban, majd 1888-tól 1915-ig Krecsányi Ignác igazgatta a színházat. Új műsortervvel, a német színházi hagyományoktól eltérve m. szerzők műveit mutatta be, Szigligeti Ede, Vahot Imre, Szigeti József darabjait. Előadásaikban látványos színpadi megoldásokra törekedtek. A színház műsorának színvonalát emelendő, klasszikus művek is színre kerültek (Rostand: Cyrano de Bergerac, Gorkij: Éjjeli menedékhely). 1915-től Krecsányi helyét Sebestyén Géza vette át. 1925-ben a színházat felújították. A műsort egy-egy sztár színész köré igazították, látványos előadásokat valósítottak meg (Zerkovitz Béla: A nóta vége, Muzsikus Ferkó; Lajtai Lajos: Régi nyár; Brodszky Miklós: Szökik az asszony). A színház 1870–1915 között Fővárosi Nyári Színkör, 1915–1937 között Budai Színkör néven működött. Az épületet 1937-ben lebontották. – Ir. Koch L.: A Budai Nyári Színkör. Adattár (1966); Binal: Deutschsprachiges Theater in Budapest (Wien, 1972); Pukánszkyné Kádár J.: A pesti és budai német színészet története 1812–1847 (1923).

BUDAI SZÍNKÖR,

BUDAI SZÍNKÖR, 1936