Budapesti Játékszín

(1937): fiatal színészek által létrehozott színházi vállalkozás, amely egyetlen bem.-ját, Vincze Ferenc Ó, Frederik! c. darabját 1937 febr.-jában a Zak kistermében vitte színre. A vállalkozás résztvevői Kovách Aladár, Váry Gyöngyi, Szabó Dezső, Halász Anna, Téri Árpád, Bihari Nándor, Havas József, Tasnády András, Csatószegi Klára, Törzs Miklós és Hollós Gábor voltak.