Budapesti Színigazgatók Szövetsége

(1918–1948): 1918-ban, Faludi Gábor kezdeményezésére alakult érdekvédelmi szervezet. Tagjai színházak, varieték, orfeumok, kabarék ig.-i lehettek. A szervezet célja az érdekvédelem mellett a m. irodalom, a m. zene és a m. színpadi művészet ügyének szolgálata volt. 1920-tól a Budapesti Színigazgatók Szövetsége együttműködött a Budapesti Színészek Szövetségével. A vitás szerződési kérdéseket a két testület által közösen választott bíróság döntötte el. A szövetség ügyeiben egy 5–7 tagú végrehajtó bizottság, ill. az évenként összehívott közgyűlés döntött. A tisztikar az elnökből, két alelnökből és az adminisztratív ügyek intézésére hivatott ügyvezető ig.-ból állt. 1945-ben Budapesti Színigazgatók Szabadszervezete néven éledt újjá. 1946-tól Budapesti Színigazgatók Testülete néven működött.