buffó

(olasz): 1. férfi szerepkör. A prózai színjátéktípusok komikus figurája, aki rendszerint a cselekmény alárendeltje, kárvallottja. Lassú és egysíkú gondolkozású, s ezt a mentalitást testalkata is kifejezésre juttatja. A klasszikus m. színpadi irodalomból pl. Frici (Szigeti J.: A vén bakancsos és fia, a huszár); 2. zenés színjátéktípusokban énekes komikus szerepkör, amelynek segítségével a főszereplő jellemét és törekvéseit egy másik, alacsonyabb valóságsíkkal szembesíti a szerző, a tükördramaturgia eszközeivel. Pl. Bobèche király (Offenbach: Kékszakáll); Miska (Doppler F.: Ilka és a huszártoborzó). 3. az olasz vígopera műfaji megjelölése.