Büky Béla

(Juta, 1899. jan. 18.–Bp., 1983. márc. 23.): festőművész, rajztanár, bábművész. A Képzőművészeti Főiskolán Vaszary János növendéke volt. A húszas évek második felében előbb árnyjátékkal kezdett foglalkozni, majd A. Tóth Sándor hatására kesztyűsbáb-előadást rendezett. 1932-től rendszeresen játszott Bp.-en, vidéki városokban és falvakban. Képzőművészi és bábjátékos ábrázolásmódját egyaránt a népművészet formavilága hatotta át. Alkotásai tömörek, szűkszavúak, dekorativitásuk markáns szín- és folthatásokban érvényesült. Műsorain a népköltészet népszerű darabjai – Egyszer egy királyfi, Kitrákotty mese, Kőmíves Kelemenné – mellett Fazekas Mihály Lúdas Matyija is megtalálható, mint Arany János derűs művei – A fülemüle, A bajusz, A Jóka ördöge – és a Kalevala részletei. A negyvenes évek második felében Petőfi Sándor János vitézét is bemutatta. F.M. Magyar Játék (1936); Bábjátékkönyv (1947); Árny- és bábjátékok (é.n.). – Ir. Szokolay B.–Kós L.: Művészi bábjáték-törekvések hazánkban II. (A bábjátszás Magyarországon, 1955); Belitska–Scholtz H.: Vásári és művészi bábjátszás Magyarországon (Tihany, 1974).

BÜKY BÉLA

Tücsöklakodalom
BÜKY BÉLA árnyjátéka