bábtípusok

a hagyományos, klasszikus bábjátékfajtáknak a mozgatás technikája szerinti csoportosítása. A figurák két-, ill. háromdimenziós kiterjedése alapján megkülönböztetünk síkbábokat és plasztikus figurákkal játszó bábjátékot. A síkbábok csoportjába tartozik az árnyjáték. A plasztikus báboknak háromféle alapvető technikája alakult ki. A legrégibb – szintén keleti eredetű – a pálcás báb (wayang golek), amelynek karjait a hozzájuk rögzített pálcákkal alulról mozgatják. Ugyancsak alsó mozgatású a kesztyűs báb (zsákbáb, bi-bá-bó), amelyet mindenféle mechanikus áttétel nélkül, közvetlenül a kezére húzva éltet a játékos, valamint az ún. mozgatókereszthez vezetett zsinórokon v. dróton, felülről irányított marionett. E háromféle alaptípusnak számos változata van, elemeinek kombinációiból új technikák születtek, mint pl. a billentyűs rúdbábok, az ún. bunraku technikával, hátulról, fénysíkban mozgatott fekete színházi figurák, stb.