chicagói Népszínház

(1928–1930): 1928. márc. 15-én alakult meg a színházi Rt. 20 000 dollár alaptőkével. Kezdetben chicagói, majd 1929 tavaszától New York-i székhellyel (Cort, ill. Gallo Theatre). A társ. negyvenöt személyes, modern autóbuszával járta a vidéket, a „road”-ot. Az ig. Endrey Jenő volt. A lelkes rendezők Horváth Lajos, Sárossy Szüle Mihály és Király Ernő (1929-től főrend.). Karmesterek Rudnyánszky Sándor, Ferenczy Lajos, Horváth Gyula és Mártonfalvy György. A népes társ.-ból csak néhány nevet említünk, mint Pádly Margit, Tomory Adrienne, Kassay Rózsi, Sándor Anna, Hatváry Károly, Zsadányi Aladár, Rohonczy Mihály. Endrey Jenő új színházat akart létrehozni, amely „nem széthúzza, hanem összetartja a magyarságot..., drámai és operett-ensemble-t akartam” – írta könyvében. Ennek érdekében gazdag repertoárt állított össze: Szirmay Albert: Trón és szerelem; Farkas Imre: Repülj fecském; Jacobi Viktor: Sybill, Leányvásár; Kövesi Albert: Goldstein Számi; Drégely Gábor–Harmath Imre: Az utolsó Verebélyi lány; Zerkovitz Béla–Szilágyi László: Csókos asszony – Fellegi Teri vendégjátékával. A gazdasági válság minden igyekezet ellenére megpecsételte a chicagói Népszínház Rt. sorsát. 1930. ápr. 29-én már a Lili bárónőt sem tudták sikerre vinni Toledóban, ezzel az előadással a színház megszűnt.