Csatai Zsófi; Korizmics

(Csata, 1855–Bp., 1900. dec. 3.): színésznő. 1878-ban lépett föl először a Népszínházban. 1881-ben külföldre kapott meghívást, 1882-ben két évre Károlyi Lajoshoz szerződött Szatmár, Nagybánya és környékére. 1884-ben visszaszerződött a Népszínházba és haláláig tagja maradt. Kardalosként kezdte a pályát, majd kisebb szerepeket játszott. Hamarosan felfedezték humorát; ettől fogva epizódszerepeket alakított és széles skálán bontakoztatta ki eredeti, ötletes, éles megfigyelésen alapuló és szélsőségektől sem visszariadó komikumát. Életkorát meghazudtoló módon játszotta az öregasszony- és vénkisasszony-szerepeket. Temperamentum, derű, erős karikírozó készség jellemezte játékát. F.Sz. Szkirina (Sztojanovits J.: Peking rózsája); Katisah (Sullivan: Mikádó); Adelaida (Zeller: Madarász); Eszter (Lukácsy S.: Árva Zsuzska); Aurelie (Barnes: Toto és Tata).