cselekmény; színjátékelem

a színpadi műben a szerző által megszerkesztett eseménysor, mely a színpadi alakok cselekedeteinek (akcióinak) és dialógusainak formájában a közönség előtt megjelenik. A dramaturgia fogalomrendszerében a drámai cselekmény mindig jelenidejű, ellentétben az epikus cselekménnyel. Az egységes cselekmény tagolását a klasszikus drámaelmélet az expozíció, bonyodalom, válság (krízis), sorsfordulat, kibontakozás, katasztrófa (megoldás) ívében képzeli el. A modern (analitikus, epikus stb.) dráma nem felel meg ennek a felosztásnak. A színpadi cselekmény általában többszálú, a szereplők viszonyrendszerének összetettségét a fő- és mellékcselekmény technikájával érzékelteti.