délvidéki színházi újságok

az I. világháború után létrehozott Jugoszlávia magyarok lakta városaiban, színházi központjaiban – Szabadka, Zombor, Becskerek, Újvidék, Zenta –, amelyekben a múlt sz. utolsó évtizedeitől tartottak színházi előadásokat, a századfordulótól naponta v. hetente jelentek meg alkalmi színházi újságok. Élettartamuk egy szezonra terjedt, a társ.-ok vendégjátéka idején évente felújították őket, műsort, szereposztást, tartalomkivonatot, olykor interjúkat, még ritkábban vitacikkeket, színházi, művészeti tárgyú írásokat tartalmaztak. Ma már a legtöbb színházi újság az országos hírlaptárakban is csak hiányosan található meg, több kiadvány pedig teljesen elveszett. Ismertebb délvidéki színházi újságokok Szabadkáról: Színházi Napló (1901–1903), művészeti napilap, szerk. Pusztai Béla; Színházi Újság (1906), szerk. Patek Béla; A Színház (1908–09), szerk. Fischer Rezső; Mai Színlap (1910–1916), szerk. Faragó Rezső; Színházi Újság (1913–14), szerk. Gyóni Géza. Újvidékről: Újvidéki Színházi Újság (1901–02), szerk. Mayer József; Thália (1904), szerk. Herger Tihamér; Újvidéki Színház (1916–17), szerk. Bors László; Porond (1918), szerk. Tomán Sándor. Becskerekről: Bohém Újság (1900), szerk. Fülep Jenő György, Széki Andor, Heltay Jenő. – A két háború között, mikor a jugoszláv hatóságok nem engedélyezték hivatásos m. társ.-ok működését és vendégszereplését, a délvidéki színházi újaságok a műkedvelésről írtak, és tájékoztatták a műkedvelőket a színházi életben történtekről, időnként a napilapok időszaki mellékleteként jelentek meg (az újvidéki Reggeli Újságban az Egyesületi Közlöny 1937–38-ban). Ekkor jelent meg a Revü (1926–27) c. lap, amelynek szabadkai, újvidéki, zombori, becskereki és zentai szerk.-je volt Szabadkán, a Szöveges Színházi Hét (1932–33), szerk. Hirth Aladár, a Taps (1936–37), szerk. Keresztesi Sándor, a Jugoszláviai Magyar Színpad (1938), a „jugoszláviai magyar színtársulatok, színészek és rendezők kéthetente megjelenő lapja”, szerk. Csapó Sándor. – A háború után rendszeresült a színházi műsorfüzetek megjelenése, s csak időnként próbálkoztak délvidéki színházi újságok kiadásával. Szabadkán 1949-ben jelent meg a Színpad három száma, szerk. Laták István, majd a m. és horvát társ. közös kiadványa, A mi színpadunk – Nasa pozornica, 14 szám 1951–53 között, szerk. Virág Mihály. Ezt akarták felújítani a színházalapítás 30. évfordulóján, de csak egy szám jelent meg, szerk. ifj. Szabó István. Az Újvidéki Színház 1974–1980 között jelentette meg a Thália c. délvidéki színházi újaságot, szerk. Németh P. István, amely 13 szám után megszűnt, majd 1990-ben újra indították, szerk. Guelmino Sándor, pénzhiány miatt néhány szám után megszűnt. – Ir. Kolozsi T.: Szabadkai sajtó 1848–1919 (Szabadka, 1973); Szabadkai sajtó 1919–1945 (1979); Kovacek: Néhány elfelejtett újvidéki magyar nyelvű folyóirat (A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1969/1).