dikció

(latin): 1. a színészi akció és alakformálás egyik legfontosabb eszköze; a beszédmód által való jellemzés és értelmezés, a színpadi szövegmondás és szövegtagolás módja. A színpadi alak jellemével adekvát hangszínt, hanghordozást, hangerőt, hangsúlyozást, szövegtagolást, a szövegmondás tempóját, érzelmi árnyaltságát, modulációit, valamint az akció és a dikció megfelelő arányát a játékban a színész – a rend. instrukciói alapján – a drámai szituációnak megfelelően alakítja ki; 2. ezen játékeszköznek egy színész játékstílusához kapcsolódó módja. Ilyen értelemben beszélhetünk egyes színészek dikciójáról.