Döbrentei Gábor

(Somlószőlős, 1786. dec. 1.–Buda, 1851. márc. 28.): színigazgató, szakíró, fordító. Grófi nevelőként 1814–1818 között szerk. Kolozsvárott az Erdélyi Múzeum c. folyóiratot, amelyben egyetemes dráma- és színháztörténeti tanulmányokat közölt. 1814-ben itt hirdették meg – már a romantikus eredetiség elvi igényével – az új kolozsvári színház megnyitására kiírt drámapályázatot, amelyre a Bánk bán is készült. Német, francia és angol nyelvből fordított drámákat. 1831-ben részt vett a Magyar Tudós Társaság drámafordítási ajánlásainak kidolgozásában, később az akadémiai drámapályázatok elbírálásában. 1933. okt.-től 1835. ápr.-ig a budai Várszínház Pest vármegye által kinevezett társ-, majd egyedüli ig.-ja. Zenés, szórakoztató színjátékokkal és balettműsorokkal igyekezett színházhoz szoktatni Pest-Buda arisztokráciáját és a német polgárságot. Publikált verseket és értekezéseket, a Magyar Tudós Társaság titkáraként (1831–35) hivatalból szerk. akadémiai sorozatokat és forráskiadványokat. Könyvei: D. G. külföldi színjátékai 1–2 (Müllner: Vétek súlya, Molière: A fösvény, Bécs, 1821–1822); Sh. remekei I., Pest 1830. (Macbeth-ford.). Ir. Honművész, 1838. nov. 4., 8., 11., 15. (1835. máj 2-i ig.-i jelentése Pest vármegye játékszíni bizottságának).