Drámabíráló Bizottság

a Nemzeti Színházban 1852-től kezdve működött a mai dramaturgiai teendők egy részét ellátó Drámabíráló Bizottság. Három részlege volt: 2–5 tag képviselte a „széptant”, 4 a színiirodalmat, további 4 a színészetet. A beküldött darabokat elolvasták, véleményezték; munkájukról jegyzőkönyvet vezettek. Olyan tagjai voltak, mint báró Kemény Zsigmond, Czuczor Gergely, Gyulai Pál, Jókai Mór, Szigligeti Ede, id. Lendvai Márton, László József, Szentpétery Zsigmond, Szigeti József. A tagság összetétele 1863 után, melyet ettől kezdve Drámabíráló Választmánynak neveztek, többször is változott. Így pl. új tag lett Arany János, Greguss Ágost, Salamon Ferenc. Az 1880-as években egyre nagyobb befolyása volt Csiky Gergelynek, aki 1888-tól a művészeti titkári megbízatással együtt látta el a teendőket, haláláig. Ekkor az 1891-es Szabályrendelet háromtagú bizottságot írt elő, melybe Bartók Lajost, Ambrus Zoltánt és Váradi Antalt hívta meg. Az I. világháború után ezt a munkakört a dramaturg, ill. dramaturgok sé lektorok töltötték be. – Ir. Pukánszkyné Kádár J.: A drámabíráló bizottság (Irodalomtörténeti Közlemények, 1939).