Dunántúli Színjátszó Társaság

(1828–1834): a Nyugat-magyarországi régió szervezetten pártolt társulata. 1828-ban Komlóssy Ferenc színig. elnyerte Vas vármegye és Szombathely rendszeres évi támogatását, majd 1831. máj. 25-én Celldömölkön Vas, Zala, Veszprém, Sopron és Győr vármegye képviselői döntöttek a társ. együttes pártolásáról. A színészek az öt vármegye városaiban, nyáron Balatonfüreden játszottak. Ekkortól főig.-juk Kisfaludy Sándor, műv. vez.-jük Komlóssy maradt. 1833. jan.–máj. között a pozsonyi országgyűlésen szerepeltek. 1834-ben a Dunántúli Színjátszó Társaság az ország harmadik legerősebb társ.-a volt. A körzet felbomlását Buda és Kassa színészetének megerősödése okozta, ezentúl csak nyaranta játszottak Balatonfüreden. A Dunántúli Színjátszó Társaság jelentőségét az adta, hogy a színikerület egyik korai és átmenetileg sikeres formája volt, amely eredményesen használta fel a társadalmi támogatást, valamint hogy itt játszott a Nemzeti Színház alapító társ.-ának több tagja (a Lendvay házaspár, Fáncsy Lajos) is. 1841–1843 között Fekete Gábor színig. még használta a nevet, de ő a városi színiegyletek támogatására számított.