deklamálás

(latin): 1. szavalás, versmondás; 2. a 19. sz. eleji színjátszóstílus (síró-éneklő iskola) egyik eleme, az emelt hangú, patetikus, természetellenes hanglejtéssel „művészivé”, azaz művivé alakított beszédtónus.