Eperjes színészete

a 16. sz. óta német evangélikus iskolai színjátékok helye. A 17. sz.-ban itt írja Peter Eisenberg Ein zwiefach Poetischer Act c. iskoladrámáját, melyet színpadi utasításai és képmellékletei a hazai barokk iskolai színjáték egyedülálló forrásmunkájává tesznek. M. színészek 1829-ben jártak itt először. 1834-ben színházépület nyílt a német társ.-ok számára, amelyben 1837-ben Déryné is fellépett. Az első m. társ. 1839-ben Demjén Mihály ig.-é. 1881. márc. 26-án a Széchenyi-kör támogatásával új színház nyílt a kassai Répászky Mihály tervei alapján. Ettől kezdve Eperjes a hazai kerületi rendszerbe illeszkedett egészen 1921-ig. Ezután a csehszlovák hatóságok az 1938-as bécsi döntésig nem engedélyezték magyar nyelvű előadások tartását.